Myllypuron Jäähalli

Historia

Nuorisojääkenttä Oy:n tarkoituksena oli ryhtyä parantamaan juuri nuorison jääurheilu- ja harrastusmahdollisuuksia Helsingin alueella. Yhtiöjärjestys hyväksyttiin 4 marraskuuta 1974 ja vahvistettiin 17 tammikuuta 1975.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Nuorisojääkenttä Oy toimii nuorison harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi ja on voittoa tuottamaton osakeyhtiö. Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi varatuomari Matti Ikonen, varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Launo Laakkonen sekä jäseniksi oikeusneuvos Per-Erik Förars, rakennusmestari Kai Hagelberg, virastopäällikkö Esko Numminen, johtava taloussuunnittelija Heimo Hokkanen ja markkinointijohtaja Martti Sihvo.

Jo kokoontumisten alkuvaiheessa oli ilmennyt, että Myllypuron urheilupuiston käyttösuunnitelmaan 28. helmikuuta 1974 oli merkitty rakennuspaikka jäähallille. Helsingin kaupungilla ei kuitenkaan tuolloin ollut – saatujen tietojen mukaan – aikomusta lähivuosina itse ryhtyä rakentamiseen kyseiselle paikalle. Tästä syystä päätettiin lähettää Helsingin kaupunginhallitukselle anomus. jossa haettiin maankäyttöoikeutta Myllypuron urheilupuiston asemakaavaan merkityn ja suunnitellun jäähallin alueeseen ja paikkaan erikseen sovittavaksi määräajaksi. Anomuskirjeessä todettiin edelleen, että mikäli Helsingin kaupunki tähän anomukseen suostuu, on Nuorisojääkenttä Oy:llä tarkoitus rakentaa kyseiselle paikalle vuosien 1974-76 aikana katettu tekojäärata. Anomuskirje postitettiin 20. toukokuuta 1974.

Samanaikaisesti aloitettiin selvitystyöt alustavan kustannusarvion tekemiseksi jäähallin rakentamiselle. tällöin jo alkuvaiheessa Iikka Huovinen esitti, että jäähallista tehtäisiin kaksikaukaloinen. Hänen perustelunsa olivat vankat; toinen rata toimisi samoilla kylmälaitteilla ja rakentaminen toisen kentän osalta tulisi huomattavan edulliseksi. Näin päädyttiinkin tähän ratkaisuun ja kaksikaukaloisen jäähallin tarvitsema lisätila asemakaavassa saatiin myös onnellisesti ratkaistua. Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessa 10. maaliskuuta 1975 varata Nuorisojääkenttä Oy:n lukuun Myllypuron urheilupuistosta maa-alueen, joka sen käyttösuunnitelmissa oli merkitty katetulle tekojääradalle.

Hallin pääsuunnittelijaksi päätettiin kutsua arkkitehtitoimisto Kalle Vartola Oy. Hallin piirustusten valmistuttua valittiin rakennesuunnittelijaksi Kaista & Sebbas,
LVI-suunnittelijaksi Iikka Huovinen Ky sekä sähkösuunnittelijaksi V. Myllymäki. Hallin varsinaisena rakentajana toimi rakennusliike Oy Alf. A. Palmberg.